waar in Almelo


Samen met de gemeente ligt de focus op Almelo Noord Oost. Na het verkennen van meerdere locaties is er een bouwperceel gereserveerd tussen de Einthovenlaan en de Zernikelaan (4000m2) tegenover de kerk van Mariaparochie.

stand van zaken


We zijn bezig met een haalbaarheidsonderzoek. Bij de gemeente is een globaal stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp ingediend dat recht doet aan de omgeving, de voorwaarden die de gemeente stelt en onze eigen wensen. Zodra de gemeente groen licht geeft w.b. de grondpositie kunnen we, samen met de leden en nieuwe belangstellenden, het ontwerp verder ontwikkelen.

wanneer


We verwachten het haalbaarheidsonderzoek in oktober 2021, in samenwerking met de gemeente, met een positief resultaat af te ronden. Vervolgens kan eind 2022 de grond aangekocht en de bouw gestart worden. Eind 2023 hopen we Hof van Heden te kunnen opleveren.

hoe


We bouwen op basis van CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Dit betekent dat de toekomstige bewoners (leden van de vereniging MMWA) als groep projectleider zijn van ons eigen woonproject. Dat vraagt om een actieve bijdrage van alle leden. Hierbij laten we ons begeleiden en ondersteunen door een CPO-projectbegeleider.

actueel


Wil je een huis bouwen op maat en kan jij je vinden in onze uitgangspunten van duurzaam wonen, noaberschap, oog hebben voor elkaar en gezamenlijk beheer van voorzieningen?

We zijn op zoek naar nieuwe, actieve leden!

Heb je interesse? Laat het ons weten via het contactformulier dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

Een van de doelstellingen van de Vereniging Mens- en Milieuvriendelijk Wonen Almelo met betrekking tot leeftijd is dat er een mix ontstaat van verschillende leeftijdsgroepen. Om dit te kunnen bereiken zal in de ontwerpfase uitgegaan worden van woningtypen voor jong en oud.

De pijlers van duurzaamheid en modern noaberschap blijven wij nastreven!

duurzaam Hof van Heden

De Hof van Heden wil goed zijn voor het milieu.
Dat betekent dat we ons gebouw duurzaam willen ontwerpen.

Dat betekent om kort te gaan:

  • Zoveel mogelijk gebruik maken van materialen, die herbruikbaar zijn, we gaan uit van het principe van ‘cradle to cradle’.
  • Energieverbruik beperken door verspilling tegen te gaan. We kunnen daarbij denken aan een compacte gebouwvorm en natuurlijk aan optimale isolatie van vloeren, gevels en daken.
  • Maximaal gebruik maken van energie uit duurzame bronnen, zoals wind- en zonne-energie; bijvoorbeeld door installatie van zonneboilers en/of zonnepanelen.
  • Zo efficiënt mogelijk gebruik maken van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien; bijvoorbeeld door gebruik te maken van een warmtepomp, lage temperatuurverwarming (bijvoorbeeld vloerverwarming).

Het streven is dus om de woningen energieopwekkend te maken en de milieubelasting tot het minimum te beperken.

Noaberschap

Bij de meeste mensen in Twente is het begrip “Noaberschap” bekend. Van oudsher is het een ruime en intensieve vorm van burenhulp, die onontbeerlijk was voor bewoners toen die nog niet konden rekenen op goede openbare en algemene voorzieningen.

Modern noaberschap is een netwerk van mensen, gedeeltelijk gebaseerd op de kernwaarden van het ‘oude’ noaberschap. Binnen dit netwerk wil men elkaar helpen om aangenaam te wonen, te werken en te leven.

In de Hof van Heden willen we met een geïntegreerd ontwerp voor wonen, werken, zorgen en recreëren een samenlevingsvorm realiseren waarin mensen zich thuis voelen. Je helpt elkaar waar nodig vanuit je eigen talenten en binnen je eigen grenzen. Je bepaalt eveneens zelf wat je wel of niet gemeenschappelijk wilt doen.

Een goede noaber is beter dan een verre vriend!