Uitgelicht

wie zijn we

Geplaatst op

Wij zijn met ons project “Hof van Heden” voorlopers in Almelo.

Wij richten ons op een positieve toekomst. Wij willen een schone wereld waarin we nog lang diep en vrij kunnen ademhalen. Een wereld waarin we op een vriendelijke manier met aandacht voor mensen om ons heen kunnen wonen en werken. Een wereld die we niet ‘gebruiken’ maar waar we respectvol mee omgaan.

Een wereld waar we nieuwe ideeën om ons verbruik van grondstoffen te verminderen, verwelkomen. Een wereld waarin samen delen normaal is en niemand tekort hoeft te komen.

Het lijkt een ideale wereld. Maar wij weten dat wij er ons steentje aan kunnen bijdragen. Wij beginnen gewoon klein. Wij bouwen nu aan ons woonproject zodat we er straks kunnen wonen. Een plek waar jong en oud bij elkaar wonen, waar generaties elkaar iets kunnen bieden en waar we het moderne Noaberschap in praktijk brengen. We bouwen levensloopbestendige woningen met gemeenschappelijke ruimten (en met een gemeenschappelijke tuin) en met duurzame materialen, zodat we met schone energie, energie neutraal, of energie leverend kunnen gaan wonen.

Onze doelstelling is officieel:

Het tot stand brengen van één of meer mens- en milieuvriendelijke woningbouwprojecten in Almelo en het beheren van desbetreffende projecten
Het behartigen van de belangen van de leden als (toekomstige) bewoners, bijvoorbeeld als eigenaren of huurders van de woningen en projecten
Woningbouwprojecten tot stand te brengen waarin sprake is van een diversiteit aan woonvormen en functies, alsmede een diversiteit aan bewoners naar inkomen en samenstelling van huishoudens
Daarnaast hebben wij onze uitgangspunten benoemd, vastgelegd in het “Programma van eisen”.
Heb je er zin in om in deze positieve energie mee te delen? Neem gerust contact met ons op!

Lees meer