In het kader van een nieuwe visie op wonen wil de overheid met een stimuleringsregeling woongroepen zoals “de hof van heden Almelo” faciliteren. Wij zijn druk doende een  subsidie aanvraag in te dienen. De gemeente Almelo omarmt ons project.

”Lees