We zijn bezig met een haalbaarheidsonderzoek. Bij de gemeente is een globaal stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp ingediend dat recht doet aan de omgeving, de voorwaarden die de gemeente stelt en onze eigen wensen. Zodra de gemeente groen licht geeft w.b. de grondpositie kunnen we, samen met de leden en nieuwe belangstellenden, het ontwerp verder ontwikkelen.