Wij zijn bezig met een haalbaarheidsonderzoek. Hiervoor hebben we subsidie ontvangen van het Rijk. We hebben bij de gemeente een globaal stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp ingediend dat recht doet aan de omgeving, de voorwaarden die de gemeente stelt en onze eigen wensen. Zodra de gemeente groen licht geeft om verder te gaan met het onderzoek kunnen we het ontwerp, samen met nieuwe belangstellenden, verder ontwikkelen.