Uitgelicht

wanneer

Geplaatst op

De vereniging maakt gebruik van een planning waarin per fase voor de toekomstige bewoners het groepsproces en het ontwerp- en bouwproces is uitgewerkt. Zo wordt duidelijk welke sturing en expertise in iedere fase nodig is.


Er zijn per fase mijlpalen benoemd. Deze zijn in een tijdsplanning gezet. Maar het is logisch dat de volgende fase pas volgt na de vorige, als dat niet lukt lopen we uit in de tijdsplanning.

Lees meer