Samen met de gemeente ligt de focus op Almelo Noord Oost. Na het verkennen van meerdere locaties is er een bouwperceel gereserveerd tussen de Einthovenlaan en de Zernikelaan (4000m2) tegenover de kerk van Mariaparochie.