Uitgelicht

hoe

Geplaatst op

Hoe ontstaat de ‘Hof van Heden Almelo’
We willen onze doelstellingen bereiken via een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Bij deze ontwikkelvorm houdt de vereniging (het collectief) volledige zeggenschap over te realiseren woningen. Wij zijn de initiatiefnemer en opdrachtgever van het bouwproject.

De vereniging werkt zonder winstoogmerk. De vereniging is de opdrachtgever richting de overige partijen (waaronder bijvoorbeeld de aannemer). In de statuten is vastgelegd hoe de besluitvorming plaats zal vinden. Een aantal besluiten zal door het collectief in het geheel gemaakt worden. Andere beslissingen, over de eigen woning, worden individueel gemaakt.

Voordelen CPO
Een voordeel van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) is het schaalvoordeel dat te behalen valt. Hierdoor is het eerder mogelijk om een betaalbare woning te realiseren. Een ander voordeel van bouwen in CPO is bijvoorbeeld het bieden van woningen op maat en de sociale verbinding in de buurt.

Werkzame commissies
Het is dus een project waar door de leden van de vereniging aan wordt gewerkt. Dat betekent dat van ieder lid een bijdrage wordt verwacht, bv dat hij/zij betrokken is bij een commissie. Er zijn verschillende commissies, bv voor financiën, duurzaamheid, PR. Commissies kunnen zich inhoudelijk diepgaand bezig houden met de vraagstukken die op hun terrein liggen. De commissies doen in de ledenvergadering verslag van hun werkzaamheden, zij brengen voorstellen in de ledenvergadering die tot een besluit moeten komen.

Lees meer