duurzaam Hof van Heden

De Hof van Heden wil goed zijn voor het milieu.
Dat betekent dat we ons gebouw duurzaam willen ontwerpen.

Dat betekent om kort te gaan:

  • Zoveel mogelijk gebruik maken van materialen, die herbruikbaar zijn, we gaan uit van het principe van ‘cradle to cradle’.
  • Energieverbruik beperken door verspilling tegen te gaan. We kunnen daarbij denken aan een compacte gebouwvorm en natuurlijk aan optimale isolatie van vloeren, gevels en daken.
  • Maximaal gebruik maken van energie uit duurzame bronnen, zoals wind- en zonne-energie; bijvoorbeeld door installatie van zonneboilers en/of zonnepanelen.
  • Zo efficiënt mogelijk gebruik maken van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien; bijvoorbeeld door gebruik te maken van een warmtepomp, lage temperatuurverwarming (bijvoorbeeld vloerverwarming).

Het streven is dus om de woningen energieopwekkend te maken en de milieubelasting tot het minimum te beperken.

Noaberschap

Bij de meeste mensen in Twente is het begrip “Noaberschap” bekend. Van oudsher is het een ruime en intensieve vorm van burenhulp, die onontbeerlijk was voor bewoners toen die nog niet konden rekenen op goede openbare en algemene voorzieningen.

Modern noaberschap is een netwerk van mensen, gedeeltelijk gebaseerd op de kernwaarden van het ‘oude’ noaberschap. Binnen dit netwerk wil men elkaar helpen om aangenaam te wonen, te werken en te leven.

In de Hof van Heden willen we met een geïntegreerd ontwerp voor wonen, werken, zorgen en recreëren een samenlevingsvorm realiseren waarin mensen zich thuis voelen. Je helpt elkaar waar nodig vanuit je eigen talenten en binnen je eigen grenzen. Je bepaalt eveneens zelf wat je wel of niet gemeenschappelijk wilt doen.

Een goede noaber is beter dan een verre vriend!