Waar in Almelo?


De gemeente Almelo heeft een bouwperceel gereserveerd op Almelo Noord Oost tussen de Einthovenlaan en de Zernikelaan (3800 m²) tegenover de kerk van Mariaparochie.

Stand van zaken


Het college van de gemeente Almelo heeft groen licht gegeven betreffende het stedenbouwkundig- en architectonisch schetsontwerp. Op basis hiervan is gestart met de procedure tot wijziging van het huidige bestemmingsplan.

We gaan nu samen met de huidige en nieuwe belangstellenden het ontwerp verder ontwikkelen en realiseren!

Heb je belangstelling? Dit is HET moment om je interesse te tonen!

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Wanneer?


We verwachten dat in 2023 de grond aangekocht en met de bouw gestart kan worden.

Medio 2024 hopen we Hof van Heden Almelo te kunnen opleveren.

hoe?


We bouwen op basis van CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Dit betekent dat de toekomstige bewoners (leden van de vereniging MMWA) als groep projectleider zijn van ons eigen woonproject. Dat vraagt om een actieve bijdrage van alle leden. Hierbij laten we ons begeleiden en ondersteunen door een CPO-projectbegeleider.

Interesse?


Wil je een huis bouwen op maat en kan jij je vinden in onze uitgangspunten van duurzaam wonen, noaberschap, oog hebben voor elkaar en gezamenlijk beheer van voorzieningen?

We zijn op zoek naar nieuwe, actieve leden! Voor meer informatie organiseren wij een online informatieavond:

31 mei, 20.30 uur

28 juni, 19.30 uur

Heb je interesse? Laat het ons weten via het contactformulier dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

Een van de doelstellingen van de Vereniging Mens- en Milieuvriendelijk Wonen Almelo met betrekking tot leeftijd is dat er een mix ontstaat van verschillende leeftijdsgroepen. Om dit te kunnen bereiken zal in de ontwerpfase uitgegaan worden van woningtypen voor jong en oud.

De pijlers van duurzaamheid en modern noaberschap blijven wij nastreven!

duurzaam Hof van Heden

De Hof van Heden wil goed zijn voor het milieu.
Dat betekent dat we ons gebouw duurzaam willen ontwerpen.

Dat betekent om kort te gaan:

  • Zoveel mogelijk gebruik maken van materialen, die herbruikbaar zijn, we gaan uit van het principe van ‘cradle to cradle’.
  • Energieverbruik beperken door verspilling tegen te gaan. We kunnen daarbij denken aan een compacte gebouwvorm en natuurlijk aan optimale isolatie van vloeren, gevels en daken.
  • Maximaal gebruik maken van energie uit duurzame bronnen, zoals wind- en zonne-energie; bijvoorbeeld door installatie van zonneboilers en/of zonnepanelen.
  • Zo efficiënt mogelijk gebruik maken van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien; bijvoorbeeld door gebruik te maken van een warmtepomp, lage temperatuurverwarming (bijvoorbeeld vloerverwarming).

Het streven is dus om de woningen energieopwekkend te maken en de milieubelasting tot het minimum te beperken.

Noaberschap

Bij de meeste mensen in Twente is het begrip “Noaberschap” bekend. Van oudsher is het een ruime en intensieve vorm van burenhulp, die onontbeerlijk was voor bewoners toen die nog niet konden rekenen op goede openbare en algemene voorzieningen.

Modern noaberschap is een netwerk van mensen, gedeeltelijk gebaseerd op de kernwaarden van het ‘oude’ noaberschap. Binnen dit netwerk wil men elkaar helpen om aangenaam te wonen, te werken en te leven.

In de Hof van Heden willen we met een geïntegreerd ontwerp voor wonen, werken, zorgen en recreëren een samenlevingsvorm realiseren waarin mensen zich thuis voelen. Je helpt elkaar waar nodig vanuit je eigen talenten en binnen je eigen grenzen. Je bepaalt eveneens zelf wat je wel of niet gemeenschappelijk wilt doen.

Een goede noaber is beter dan een verre vriend!