Wie zijn wij?


Een groep mensen die samen bouwen en milieubewust willen wonen op een mooie plek in Almelo. Een plek waar men oog heeft voor elkaar (modern noaberschap) en voor de omgeving.

Hiertoe hebben we de vereniging Mens- en Milieuvriendelijk Wonen Almelo (MMWA) opgericht. Het te ontwikkelen woonproject noemen we ‘Hof van Heden Almelo”.

De intentie van dit woonproject is het gezamenlijk bouwen van vijftien duurzame koopwoningen met behoud van ieders privacy. Iedereen heeft zijn eigen woning met een kleine tuin rondom een mooie gemeenschappelijke binnentuin.

De vereniging hoopt op een mix van bewoners: oud, jong, gezinnen, alleenstaanden. Iedereen is welkom.

voorlopig schetsontwerp


De vijftien diverse, op maat en naar wens gebouwde huizen worden in vijf variërende blokken rondom de gemeenschappelijke tuin gesitueerd.

privacyverklaring


Privacyverklaring van de vereniging Mens- & Milieuvriendelijk Wonen Almelo,

hierna te noemen: MMWA hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van leden en belangstellenden. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.Bij lidmaatschap van de vereniging MMWA (en voor belangstellenden) wordt toestemming gegeven persoonsgegevens in lijn met
deze Privacyverklaring te verwerken.