privacyverklaring


Privacyverklaring van de vereniging Mens- & Milieuvriendelijk Wonen Almelo,

hierna te noemen: MMWA hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van leden en belangstellenden. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.Bij lidmaatschap van de vereniging MMWA (en voor belangstellenden) wordt toestemming gegeven persoonsgegevens in lijn met
deze Privacyverklaring te verwerken.