wie zijn wij?


Wij willen wonen op een plek waar men oog heeft voor elkaar en voor de natuur.

Wij vormen met elkaar een groep van zeer gemotiveerde mensen die de intentie hebben een woonproject te realiseren in Almelo van 15 betaalbare en duurzame koopwoningen met een gemeenschappelijke tuin en liefst ook een gemeenschappelijke ruimte.

Hiertoe hebben we de vereniging Mens en Milieuvriendelijk Wonen Almelo opgericht. Het te ontwikkelen woonproject noemen we Hof van Heden Almelo.

stand van zaken


Wij zijn bezig met een haalbaarheidsonderzoek. Hiervoor hebben we subsidie ontvangen van het Rijk. We hebben bij de gemeente een globaal stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp ingediend dat recht doet aan de omgeving, de voorwaarden die de gemeente stelt en onze eigen wensen. Zodra de gemeente groen licht geeft om verder te gaan met het onderzoek kunnen we het ontwerp, samen met nieuwe belangstellenden, verder ontwikkelen.

waar in Almelo


Samen met de gemeente focussen we ons op Almelo Noord Oost. Na het verkennen  van meerdere locaties is ons definitief een bouwperceel toegewezen tussen de Einthovenlaan en de Zernikelaan groot 4000m2 tegenover de kerk van Mariaparochie.

wanneer


We verwachten het haalbaarheidsonderzoek begin 2021 met een positief resultaat af te ronden. Als we daarvan uitgaan, kunnen we de nieuwe woningen eind 2022, begin 2023 betrekken.

hoe


We bouwen op basis van CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Bij deze ontwikkelvorm houdt de vereniging/het collectief de volledige zeggenschap en verantwoordelijkheid over het realiseren van de woningen. Dit betekent dat we als groep projectleider zijn van ons eigen project. Dat is een spannend proces dat vraagt om een actieve bijdrage van alle leden. We laten ons hierbij ondersteunen door een procesbegeleider.

privacyverklaring


Privacyverklaring van de vereniging Mens- & Milieuvriendelijk Wonen Almelo,

hierna te noemen: MMWA hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van leden en belangstellenden. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.Bij lidmaatschap van de vereniging MMWA (en voor belangstellenden) wordt toestemming gegeven persoonsgegevens in lijn met
deze Privacyverklaring te verwerken.