wie zijn wij?


Een groep mensen die samen bouwen en milieubewust willen wonen op een mooie plek in Almelo. Een plek waar men oog heeft voor elkaar (modern noaberschap) en voor de omgeving.

Hiertoe hebben we de vereniging Mens- en Milieuvriendelijk Wonen Almelo (MMWA) opgericht. Het te ontwikkelen woonproject noemen we ‘Hof van Heden Almelo”.

De intentie van dit woonproject is het gezamenlijk bouwen van vijftien duurzame koopwoningen met behoud van ieders privacy. Iedereen heeft zijn eigen woning met een kleine tuin rondom een mooie gemeenschappelijke binnentuin.

De vereniging hoopt op een mix van bewoners: oud, jong, stelletjes, gezinnen, alleenstaanden. Iedereen is welkom.

waar in Almelo


Samen met de gemeente ligt de focus op Almelo Noord Oost. Na het verkennen van meerdere locaties is er een bouwperceel gereserveerd tussen de Einthovenlaan en de Zernikelaan (4000m2) tegenover de kerk van Mariaparochie.

stand van zaken


We zijn bezig met een haalbaarheidsonderzoek. Bij de gemeente is een globaal stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp ingediend dat recht doet aan de omgeving, de voorwaarden die de gemeente stelt en onze eigen wensen. Zodra de gemeente groen licht geeft w.b. de grondpositie kunnen we, samen met de leden en nieuwe belangstellenden, het ontwerp verder ontwikkelen.

voorlopig schetsontwerp


De vijftien diverse, op maat en naar wens gebouwde huizen worden in vijf variërende blokken rondom de gemeenschappelijke tuin gesitueerd.

wanneer


We verwachten het haalbaarheidsonderzoek in oktober 2021, in samenwerking met de gemeente, met een positief resultaat af te ronden. Vervolgens kan eind 2022 de grond aangekocht en de bouw gestart worden. Eind 2023 hopen we Hof van Heden te kunnen opleveren.

hoe


We bouwen op basis van CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Dit betekent dat de toekomstige bewoners (leden van de vereniging MMWA) als groep projectleider zijn van ons eigen woonproject. Dat vraagt om een actieve bijdrage van alle leden. Hierbij laten we ons begeleiden en ondersteunen door een CPO-projectbegeleider.

actueel


Wil je een huis bouwen op maat en kan jij je vinden in onze uitgangspunten van duurzaam wonen, noaberschap, oog hebben voor elkaar en gezamenlijk beheer van voorzieningen?

We zijn op zoek naar nieuwe, actieve leden!

Heb je interesse? Laat het ons weten via het contactformulier dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.